3King

Fish Xếp hạng tổng cược _Nhận thêm 50% phần thưởng

TÊN HOẠT ĐỘNG: Fish Xếp hạng tổng cược _Nhận thêm 50% phần thưởng.
MÁY HOẠT ĐỘNG: Lucky Buddha
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: Ngày 20 tháng 6 lúc 12:00h ~ ngày 27 tháng 6 lúc 12:00h
QUY TẮC HOẠT ĐỘNG: Trong thời gian hoạt động tích lũy điểm cược máy bắn cá (Lucky Buddha) trên nền tảng, 10 người chơi đứng đầu sẽ được nhận thưởng và nhận thêm 50% phần thưởng.
-PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO: Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc (12h00 trưa ngày 27 tháng 6) sẽ thông báo danh sách xếp hạng người chơi.
PHƯƠNG THỨC NHẬN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG: Phần thưởng 50% sẽ được hệ thống tự động gửi vào [hộp thư] Người chơi vui lòng bắt đầu nhận thưởng từ chiều 3:00 ngày 27 tháng 6, đến ngày 4 tháng 7 lúc 23:59.


XIN LƯU Ý:
1, Trong thời gian hoạt động, người chơi đặt cược vào máy hoạt động được chỉ định mới có thể tích lũy cược, các trò chơi khác thì không thể tích lũy.
2, THÔNG BÁO THƯỞNG XẾP HẠNG: Vui lòng nhấn vào ICON bản xếp hạng để nhận thưởng.
3, Người chơi vui lòng đến hộp thư (góc trên bên phải sảnh game) để nhận phần thưởng trước thời hạn, Nếu quá hạn thì phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.